Прокуратура

71 досъдебни производства за нарушаване на карантината наблюдава Апелативна прокуратура

От началото на 2021 година, Апелативна прокуратура – Велико Търново е взела на специален надзор нови 71 броя досъдебни производства, образувани във връзка с извършени нарушения, свързани с противоепидемичните мерки.

Досъдебните  производства се водят за извършени престъпления по чл. 355, ал 2 от Наказателния кодекс и по райони са както следва: РП – Плевен -32 бр., РП-В. Търново-24 бр.,  РП- Габрово-11 бр., РП Ловеч-3 бр. и  РП- Русе -1 бр.

Прокуратурата обръща внимание на гражданите, че при напускането на адреса, през периода на карантина, носят наказателна отговорност  и престъплението е наказуемо с лишаване от свобода до 5 години и глоба от 10 000 до 15 000 лева.