Образование Община

706 първолаци очакват училищата във Велико Търново за учебната 2024/2025 година, електронната система за прием ще е отворена от 17 май

Кандидатстването на учениците за първи клас в град Велико Търново и за учебната 2024/2025 година ще бъде изцяло онлайн чрез централизирано електронно класиране. На официалния сайт на Община Велико Търново – https://www.veiiko-tarnovo.bg в раздел „Образование“, подраздел „Прием в първи клас – Община Велико Търново“, „Актуално за училища“ са качени Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново и График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново. Началната дата за кандидатстване — отваряне на електронната система за прием в първи клас ще бъде на 17 май 2024 г. от 10:00 часа.

Девет общински училища на територията на град Велико Търново ще приемат 706 първокласници. В самата система е изготвена карта с прилежащите райони, с цел улеснение за родителите да проверят кои са училищата попадащи в техните райони по адресна регистрация и телефони за връзка с училището. Регистрацията на заявление за прием ще може да се прави само онлайн от публичния сайт за прием или на място в желаното училище.

Документите ще се набавят по служебен път – заявление за записване, удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, удостоверение за семейно положение на родителите. Всеки родител може да подреди в заявлението на детето до 9 училища.

Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват /който адрес е по-благоприятен за родителя/. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка по този критерий. Децата се класират въз основа на съответствието към критериите по Приложение 11 на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, като се подреждат в групите в низходящ ред според получения сбор от точки. Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.

За учебната 2024/2025 учебна година в училищата на Община Велико Търново се очаква да постъпят 851 първокласници, разпределени в 34 самостоятелни паралелки и в 4 слети паралелки. Най-много са заявените паралелки в СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново – 6, ОУ „Бачо Киро“ гр. Велико Търново и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново с по 5 паралелки, СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново с 4 паралелки , следват ги ОУ “ П. Р, Славейков“ гр. Велико Търново с 3 паралелки, ОУ „Димитър Благоев“ град Велико Търново, СУ „Г. Раковски“ гр. Велико Търново и ОУ ,щ-р Петър Берон“ гр. Дебелец с 2 паралелки. По една паралелка училищен прием в първи клас са заявили ОУ „Христо Ботев“ гр. Велико Търново , СУ „Владимир Комаров“, ОУ „Неофит Рилски“ град Килифарево, ОУ „Христо Ботев“ село Ресен и ОУ „Христо Смирненски“ село Водолей. Първокласниците в селата Леденик, Самоводене, Балван и Церова кория ще се обучават в слети маломерни паралелки.

И през учебната 2024/2025 година в СУ „Г. Раковски“ гр. Велико Търново ще продължи обучение по метода „Монтесори“.