Денят Здравеопазване

7 април е Световен ден на здравето

Световният ден на здравето (World Health Day) се отбелязва ежегодно на 7 април, от 1950 г. по решение на Общото събрание на Световната здравна организация (СЗО). На тази дата, две години по-рано (през 1948 г.), е основана СЗО – специализирана междуправителствена организация на ООН по проблемите на здравеопазването, със седалище в Женева, обединяваща понастоящем 191 страни от целия свят.
България членува в СЗО от нейното основаване и активно участва в програми, насочени към решаване на здравните проблеми, съвместно с правителства, специализирани организации на ООН и неправителствени формации.
В нашата страна, от 1964 година, с Разпореждане №32 на Министерския съвет, 7 април е определен за Ден на здравния работник и професионален празник на всички работещи в областта на здравеопазването.
Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората в отделните страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.
Всяка година мотото на Световния ден е различно и акцентира върху определена приоритетна тема, с която е ангажирана СЗО.Тема на Световния ден на здравето през 2019 г. е „Всеобщ достъп до здравеопазване: за всички, навсякъде”. Лозунг: „Здраве за всички”.
Повече от седем десетилетия „Здраве за всички” се явява ръководен принцип на СЗО и придава импулс на кампаниите, посветени на здравето и осигуряването на достъп до здравеопазване за всички, навсякъде. Никой не трябва да прави избор между здравето и другите жизнени потребности. Всеобщият достъп до здравеопазване е ключът към здравето и благополучието, както на народа, така и на страните. И този достъп е напълно възможен ако здравеопазването бъде ориентирано не само към болестите и институциите, но и към хората.
Целта е да се осигури минимален пакет услуги с постепенно разширяване обхвата на услугите в здравеопазването и финансова защита чрез мерки за постъпления на допълнителни ресурси. СЗО апелира към правителствата на държавите в света да се ангажират с конкретни стъпки за напредък с цел подобряване здравето на хората.