Здравеопазване Общински съвет

684 души е персоналът на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”, 1132 лв. е средната заплата за 2018 г.

20 408 000 лв. е разходът на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” за 2018 г., а приходите и възлизат на 20 251 000 лв. Това става ясно от финансовия отчет на здравното заведение, който ще бъде разгледан на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет.

 

С 364 болнични легла е разполагало здравното заведение през изминалата година, като средният престой на пациент е 5,02 дни. За сравнение – през 2008 г. е бил 7,36 дни. Леглата са били използвани през 278,53 дни на отишлата си година.

През отделенията на болницата са преминали 20 181 болни, като броят им е нараснал с 266 души спрямо 2017 г. Починали са 435 пациенти.

 

Към 31 декември 2018 г. числеността на персонала е 684 човека. 58 от тях са на ръководни постове, специалистите са 380 души, а 149 души са заети с услуги за населението, търговията и охраната. Средната брутна заплата в болницата е била 1132,32 лв. При специалистите тя е 1033 лв., за санитарите е 692 лв., а за висшия медицински персонал – 1911 лв.

 

В отчета си ръководството на великотърновската болница отбелязва, че финансови загуби носят въведените от Националната здравно-осигурителна каса прогнозни стойности и лимити, в това число и сумите за лекарства и медицински изделия, платими от касата извън стойността на клиничните пътеки. Загуби носи и недофинансирано на някои клинични пътеки, както и финансирането им независимо от тежестта на заболяването и от престоя на пациента в болницата. Друг проблем за медиците са клиничните изследвания, включени в алгоритмите на клиничните пътеки. В някои случаи тези изследвания са ненужни, но се извършват и отчитат, за да бъде заплатена дейността по клиничната пътека.

 

През година 2018г. не са регистрирани изменения в броя и номиналната стойност на акциите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”. Община Велико Търново през 2018г. има дялово участие – 14,65%, изразяващо се в 34 120 броя  поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв., всяка една от тях на обща стойност 341 200 лв.

Мария Христова