Образование

68 преподаватели на ВТУ са придобили научни степени и академични длъжности за една година

68 преподаватели във Великотърновския университет са защитили научни степени през периода октомври 2019 – октомври 2020 година. Сред тях двама са защитили академичната длъжност „професор”,  шестима „доцент”, двама са станали „доктор на науките”, а 58 са придобили образователна и научна степен „доктор”.

По случай 80-годишнината си доц. Владимир Попов, ректор на висшето училище в периода 1991 – 1995 г. – получава умалено копие на ректорския знак.

С решение на Академичния съвет с почетното звание „Почетен доктор на ВТУ” се удостоява проф. Светлозар Игов. С почетното звание Емеритус професор на ВТУ се отличават 9 преподаватели. Присъждат се почетен златен медал на чл. кор. проф. Стоян Буров и на проф. Радослав Радев, както и почетен сребърен медал на проф. Минко Хаджийски, доц. Бойко Великов и проф. Паисий Христов.

Почетните звания и отличия  се присъждат за цялостна преподавателска, научноизследователска, културно-просветна и административна дейност, както и за издигането на авторитета на Великотърновския университет.

Церемонията по връчване на грамотите Maxima cum laude,  на дипломите и сертификатите на удостоените с почетните звания се връчват по традиция в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители. Заради извънредната обстановка церемонията ще се състои при първа възможност, съобщават от Университета.