Образование

Над 65 ученици от Гимназията по моден дизайн се учиха на толерантност по проект

Над 65 ученици от Професионалната гимназия по моден дизайн се учиха на толерантност по проект „Единни в многообразието”. Проектът на стойност 13 996 лева е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при МОН.

През периода  са реализирани шест дейности, сред които историческо изследване на тема „Празници и обичаи на етносите във Великотърновския край” и географско изследване „Обекти, свързани с бита, поминъка и духовния живот на различните етноси”. Направени са проучвания на облеклото като знак за идентичност, изучавани са шевиците, бродериите и десените в облеклото на етносите, както и аксесоарите в облеклото на българи, украинци, роми и турци. Проведени са екопоход до Преображенския манастир, дискусия „Екология и здраве”  и спортен празник „АнтиCOVID – 19”.

Създадени са интеркултурен календар с мотото на Европейския съюз „Единни в многообразието”, три географски маршрута „По пътя на наследството”,  съвременни облекла „Красотата и уникалността във външния вид на етносите”  и модна колекция „Етноси”.

„Основната цел беше да обединим усилията на учениците да работят заедно в екип въпреки своето етническо разнообразие. Нямаше събитие, в което децата да са се включили без интерес и вдъхновение”, подчерта директорът на гимназията Боряна Мочева. Тя поясни, че в рамките на проекта учителите са разработили програми, които ще бъдат внедрени в часовете за разширена професионална подготовка.  Освен това със средства от бюджета на проекта са закупени интерактивна дъска и компютърно оборудване.

„Видя се, че ученици от различни етноси могат да работят заедно в дух на толерантност, хармония и зачитане на човешкото достойнство”, отбеляза координаторът на проекта Камелия Джанабетска. Като качествени резултати на финала на проекта тя отчете изграденото позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, стимулирането на индивидуалните заложби и таланти, осигурената благоприятна и толерантна образователна среда.

24 изявени ученици са отличени с грамота, съобщи Джанабетска. Като награда момичетата и момчетата са пътували до Разград, където Гимназията по моден дизайн си  партнира със сходно училище.

„Единни в многообразието” е осъществен с подкрепата на просветното министерство, Регионалното управление на образованието, с представители на бизнеса, дарители и родители.

Предстои изготвяне на проект на зелена класна стая с цел  разширяване на етнокултурните взаимодействия.

 

Снимка – Фейсбук