Община

615 000 лв. приходи планира за 2022 г. общинското дружество „Царевград Търнов“

615 000 лв. приходи планира за 2022 г. общинското дружество „Царевград Търнов“, пише в бизнес плана си неговият управител Борислав Йорданов. Основните приходи на дружеството /84.07%/ са от организирани групи туристи. Тази дейност, обаче, бе засегната от пандемията в световен мащаб. Очакваните разходи за 2022 г. са в размер 600 000 лв.

В дружеството работят служители с висок професионален опит в трудово-правните отношения. Бизнесът осигурява целогодишно работа на 14 души по трудови правоотношения. В активния сезон се наема допълнителна работна ръка, според нуждите за обслужване на дейностите. Дружеството наема между 8 и 12 аниматори – студенти във ВТУ. „Царевград Търнов“  осигурява работа и на 2 домакинства по програмата „На гости в Арбанашка къща”. Дружеството стопанисва АЕК „Самоводска чаршия”, която е предоставена с Решение на Великотърновския общински съвет. Наемите, които се отчитат в дружеството, се използват за рекламиране, популяризиране и подпомагане развитието на занаятчийството в комплекса.

През настоящата година ще бъдат извършени превантивни ремонтни дейности на моста, водещ до панорамната площадка за наблюдението на АВП „Звук и светлина”. Ще бъде разширена площта на Туристическия информационен център, намиращ се на ул. Христо Ботев” No 5. Планира се и изграждане на система за видео наблюдение в обектите на „Царевград Търнов” ЕООД.