Денят

600 лв. глоба за шофьор без книжка, 150 лв. санкция за минаване на червен светофар

Кандидат-шофьорите у нас ще се явяват на променен теоретичен изпит за книжка. Той ще се състои от решаване на тест за проверка на знанията на кандидата за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и проверка на възприятията и поведението му чрез интерактивни видеоклипове. Практическият изпит пък ще се провежда на учебна площадка, както и по пътища, отворени за обществено ползване, в и извън населените места.
Тези промени са записани в проекта за нов Закон за водачите на моторни превозни средства, който е публикуван за обществено обсъждане на страницата на транспортното министерство.

Съгласно новия закон, който се очаква да бъде приет, по време на практическия изпит ще се проверяват и оценяват поведението, способностите и уменията на кандидата по отношение използването на защитно облекло за категориите, за които се изисква, подготовката и техническата проверка на превозното средство по отношение на пътната безопасност, спазването на правилата за движение при управление, извършването на безопасни маневри при управление, поведение по време на управление и участието му в пътното движение и възприемането на опасностите по пътя, реакциите на кандидата, както и поведението му спрямо другите участници в движението.

Теоретичният изпит пък ще обхваща проверка на знанията на кандидата за правилата за движение по пътищата, устройството на превозното средство и безопасното слизане и качване от него, правилата за използване на превозното средство във връзка с опазване на околната среда и останалите участници в движението, основни понятия за пътя и основни характеристики на различните видове пътища, основните принципи за спазване на дистанция, спирачен път и поведението на превозното средство при различни метеорологични и пътни условия, рискови фактори за шофирането и други. Освен тях кандидат-шофьорите ще трябва да имат познания и за поведени при пътнотранспортно произшествие и оказване на първа долекарска помощ на пострадалите.

Когато вече вземат книжка, новите шофьори ще трябва да се съобразяват и с по-строги изисквания за управляваните от тях автомобили. Така според новия закон те няма да имат право да шофират кола с повече от 67 конски сили без придружител. Също така новият шофьор няма да има право да вози пътници между 22:00 ч. и 6:00 ч. през нощта, освен придружителя, сочат пък тестовете в проекта за нов Закон за движение по пътищата, публикуван за обществено обсъждане.

Водачът ще губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството си за управление в съответната структура на Министерството на вътрешните работи, когато му бъдат отнети всички контролни точки или когато в рамките на 24 месеца е наказан три пъти с влезли в сила наказателни постановления за едно или повече от следните нарушения: управление  на моторно превозно средство по платното за насрещно движение  по автомагистрала или скоростен път, управление на моторно превозно средство в лентата за принудително  спиране по автомагистрала, управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, превишаване на разрешената максимална скорост в населено място с над 50 km/h, преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването, не осигуряване на предимството на пешеходец на пешеходна пътека и за организиране или участие в нерегламентира ни състезания по пътищата.

Лице, което е загубило правоспособност да управлява моторно превозно средство, ще се допуска до обучение за възстановяване на правоспособност не по-рано от 12  месеца от  датата, на която е върнато или отнето свидетелството и след провеждане на лекционно обучение за безопасността  на  движението по пътищата в  структурите на МВР.

Въвежда се и глоба от 500 лева, ако караме с опасни неизправности в автомобила, се чете в новите текстове. 600 лева пък ще е санкцията за управление на автомобил без книжка. При преминаване на червен светофар шофьорите ще бъдат глобени със 150 лева.

Ако някой водач бъде спипан да управлява автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително, книжката му ще бъде взета за срок от 6 месеца и ще заплаща глоба от 500 лева. Ако провинението се повтори санкциите скачат – книжката се отнема за срок от 1 до 3 години, а глобата става от 1000 до 2000 лева.

При управление на автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 0,8 промила до 1,2 промила, шофьорът се наказва с отнемане на книжката за срок от 12 месеца и глоба от 1000 лева. Наказателна отговорност ще се носи както и досега при концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила.

Организаторите и участниците в автомобилни гонки пък ще остават без книжка за срок от 1 година и ще бъдат глобени с 3000 лева, предвиждат новите промени. При шофиране в аварийната лента на магистрала пък книжката ще се взима за 3 месеца и ще се налага глоба от 1000 лева.

Mоторните превозни средства и теглените от тях ремаркета, които се движат по пътищата, трябва да бъдат с гуми, с дълбочина на протектора не по-малка от 1,6 mm. В периода от 15 ноември до 1 март колите и камионите до 3,5 тона (категориите М1 и N1) трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия с дълбочина на протектора не по-малка от 1,6 mm. За по-тежките камиони – от категориите N2, N3, M2 или M3,  гумите трябва да бъдат с дълбочина на протектора не по-малка от 4 mm, сочат още новите промени.