Образование Община

6 709 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември в община Велико Търново

Осем са вече иновативните училища в община Велико Търново. Това са ОУ „Бачо Киро”, ОУ „Димитър Благоев”, ПМГ „Васил Друмев”, СУ „Владимир Комаров”, ОУ „Неофит Рилски” в Килифарево, частното улицище в Русаля, а от тази година списъкът се допълва с одобрените от МОН СУ „Вела Благоева” и Частния професионален колеж „Аркус”.

6 709 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември тази година в общината. Те са с 53 повече от миналата учебна година и са разпределени в 317 паралелки. Най-много ще са възпитаниците на СУ „Емилиян Станев” – 1 412. 911 деца ще учат в ОУ „Патриарх Евтимий”, а с едно по-малко – в ОУ „Бачо Киро”.

От 4 години насам се забелязва тенденция към намаляване на учениците в населените места извън областния център, като под 25 са децата в селата Церова кория, Балван и Леденик. 173 638 лв. ще отдели община Велико Търново за финансирането на маломерни паралелки.

През учебната 2018/2019 г. ще се възстанови приемът в първи клас в СУ „Г.С.Раковски” с възможност за допълнителни занимания по физическо възпитание и спорт.

159 малчугани ще преминат предучилищна полудневна подготовка през идващата учебна година в общината. В детските градини в предучилищното образование ще са заети 2 565 деца, разпределени в 82 групи.

13 от първите групи в общинските детски градини и тази учебна година ще са с пълняемост над нормата – с по 38 и повече хлапета. През миналата година бяха назначени стажант-учители, което се оказа успешно за адаптирането на малчуганите, а и е в помощ на младите учители.