Култура Община

6 100 лв. губи община Велико Търново без събития в Изложбени зали и в Летния театър

Общинската администрация във Велико Търново ще предложи на местния парламент временно да се намали цената за ползването на Летния театър, а от такава да се освободят Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ при организирането на културни събития. От извършения анализ на собствените приходи на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ става ясно, че пропуснатите ползи от такси в двата обекта засега в годишен размер се очаква да са 6 100 лв. Затова администрацията предлага до 14-юни тази година ползвателите на Летния театър да заплащат 30% от определената такса. Другото предложение, което Великотърновският съвет трябва да разгледа, е до края на 2020 година залите на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ да се предоставят безвъзмездно за провеждането на културни събития. И в двата обекта, при мероприятия, ще бъдат спазвани противоепидемичните мерки.