Търново - Диди Христова
Здравеопазване

5650 са червенокръстците в област Велико Търново

5650 са членовете на областната организация на БЧК във Велико Търново над 18-годишна възраст, с обхват от 2.28 процента и по-висок от средния за страната от 2.05 процента, отчете днес на годишното събрание председателят д-р Бонка Попова.  Тя сподели, че доброволците са 178 души, разпределени във всички общински организации. Членовете на младежката организация на БЧК са 160.

Със своята мрежа от структури – десет общински организации и 153 дружества областната червенокръстка организация достига и до най-уязвимите групи, каза д-р Попова. Тя уточни, че при последната акредитация БЧК във Велико Търново е получило най-висока оценка от направените му три до сега от Националния съвет на БЧК.

През отчетния четиригодишен период бе реализирана инициативата „Топъл обяд”, която осигури храна за 187 ученици от Горна Оряховица, Стражица и Павликени. Около 19 хиляди многодетни семейства, инвалиди и възрастни хора  бяха подпомогнати с хранителни продукти.  По първа долекарска помощ са обучени 8639 кандидат-водачи на МПС. Обучения са направени с ученици, учители и други категории служители на работното място и в кабинетите на БЧК.Обучените кандидат-шофьори получават европейски сертификат.

През периода са проведени 14 кръводарителски акции с 1112 души доброволни кръводарители.. През миналата година се отчита спад на желаещите, затова трябва да се търсят и нови подходи, коментира д-р Попова. Тя отчете, че планинската спасителна служба работи активно за намаляване на травматизма и спасяване на човешки животи. В двата планински спасителни отряда в Елена и Велико Търново има общо 22-ма спасители. В специализирани акции те са оказали помощ на 51 пострадали.

Активна е и водно спасителната дейност на БЧК във Велико Търново. През отчетния период са обучени 270 спасители за плувни басейни и водни паркове и 221 за открити водни площи и море. Проведени са редица традиционни плувни турнири и турнири за водно спасяване. Многобройни са участията в празници, обучения, акции и на младите червенокръстци.

Благослов на областния форум направи Великотърновският митрополит Григорий. Гости на годишното отчетно-изборно събрание бяха д-р Надежда Тодоровска – заместник-генерален директор на БЧК и заместник-кметът на община Велико Търново Ганчо Карабаджаков.