Община Общински съвет

535 лв. ще струва социално погребение в община Велико Търново през 2023 г.

Погребението на социално слаби граждани в община Велико Търново ще струва 535 лв. през настоящата 2023 г. Предложението, направено от управителката на „Обредно дейности“ ЕООД Даниела Донева, беше гласувано на заседанието на Великотърновския общински съвет.

100 лв. е цената на ковчег за погребението на човек с нисък социален статус с Общината, 25 лв. струва надгробният знак, 360 лв. е цената за изкопаването и оформянето на гроб, а 50 лв. е превозването на покойника до вечния му дом / за град Велико Търново/. Дружество „Обредни дейности“ е заложило в бюджета си прогнозни 40 погребения на социално слаби граждани, което ще струва 21 400 лв.

Съгласно чл. 45 от Закона за Гробищата и погребенията,  погребенията за сметка на общинския бюджет се извършват за български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби лица, както и на лица с неустановена самоличност.