Прокуратура

5067 са самотно живеещите лица в област Велико Търново

Окръжна прокуратура – В. Търново е установила, че всички кметове и кметски наместници са актуализирали списъците на самотно живеещите лица /здрави, болни с увреждания и трудно подвижни/, като общият им брой е 5067 човека. Общините са разширили обхвата на предоставяне на услугите: „Домашен социален патронаж“, „Патронажна грижа“, „Личен асистент“ и са мобилизирали собствени ресурси и доброволци при вземане на необходимите мерки за безопасност. Разкрити са телефонни линии за доставка на хранителни продукти и лекарствени средства.

Проверката е разпореждане на Апелативна прокуратура – Велико Търново за установяване и привеждане в известност на всички самотно живеещи лица на територията на Великотърновска , Русенска, Плевенска, Ловешка и Габровска област. Поводът за нея бе усложнената ситуация, свързана с извънредните мерки на територията на страната за предпазване и ограничаване на разпространението и заразата COVID-19, както  и на опасността лица в условията на физическа изолация да изпаднат в безпомощно състояние,  да се нуждаят от лечение, медикаменти и стоки за ежедневна употреба.

За извършване на проверката по надзора за законност, петте окръжни прокуратури от района на Апелативна прокуратура – В. Търново са били ангажирани областните кризисни щабове, областните управители, кметовете на общини и кметства, МВР, РЗИ и други компетентни органи.