Образование Съд

50 третокурсници в специалност „Право“ ще проведат практиката си в Районен съд – Велико Търново

Близо 50 студенти в специалност „Право“ на Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий“ започнаха задължителната си студентска практика в Районния съд във Велико Търново. В първия ден бъдещите юристи бяха официално посрещнати от административния ръководител – председател на съда – съдия Младен Димитров, който им пожела времето прекарано в съдебните зали да бъде ползотворно и пълноценно за тях. „За много от вас вероятно това ще е първото съприкосновение със съдебната система. Мисля, че именно поради това тази практика ще е изключително полезна за вас, тъй като ще имате възможност реално да видите какво се случва в съдебната зала“, допълни съдия Димитров.

Студентската практика на третокурсниците във Великотърновски районен съд ще продължи две седмици. През този период бъдещите юристи ще влизат в заседания по наказателни и граждански дела. Те ще имат възможност да задават своите въпроси към съдиите и съдебните служители, а до 10 май трябва да предадат на своите преподаватели доклад, в който да опишат по едно гражданско и по едно наказателно дело, наблюдавано от тях по време на стажа.

Практиката на студентите от специалност „Право“  се провежда по предварително изготвена програма, в съответствие на изискванията на чл. 10 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността и професионална квалификация „юрист“.