Съд

50-годишен с обвинение за данъчни престъпления за над 66 хиляди лева

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу 50-годишен мъж за престъпление против данъчната система.

Обвинението срещу Мехмед Ю. е за това, че за времето от 20.12.2007 г. до  31.03.2012 г. във Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, като управител и представител на „РЕМСТРОЙ – ИНВЕСТ“ ЕООД –  град Велико Търново, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на дружество в особено големи размери – 66 701,60 лв., от които 45 224,66 лв. по Закона за ДДС и 21 476,94 лв. по Закона за корпоративното подоходно облагане.

През периода посредством  счетоводна кантора  потвърдил неистина в справки – декларации  по ЗДДС на дружеството,  за данъчни периоди м. декември 2007 г., м. април 2008 г., м. август 2008 г., м. ноември 2008 г., м. декември 2008 г., м. април 2009 г., м. декември 2009 г., м. май 2010 г., м. юни 2010 г., м. октомври 2010 г., м. декември 2010 г., подадени пред ТД на НАП  Велико Търново, по реда на чл. 125 от ЗДДС и в  годишни данъчни декларации  по ЗКПО за финансовите 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г., подадени пред ТД на НАП Велико Търново, по реда на чл. 92 от ЗКПО. Използвал неистински документи и документи с невярно съдържание – фактури, издадени от името на други фирми, при водене на счетоводството на дружеството от счетоводната кантора. Посредством счетоводна кантора, съставил и използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки, при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП Велико Търново, в които били отразени фактури, неотразяващи действително получени облагаеми доставки. Приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 45 224,66 лева по фактури, неотразяващи действително получени облагаеми доставки, издадени от името на дружествата за отделните данъчни периоди.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.