Образование

50 борчета засадиха търновски ученици в парк „Света гора”

Ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново засадиха 50 борчета в парк „Света гора“. В групата по залесяването участваха ученици от IXа клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, ресторантьорите от IXб,  IXв и XIг клас, както и абитуриентите от  XIIв клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, ръководени от учителите Албена Иванова и инж. Славка Проданова.

Инициативата „Горичката на ПГТ“ е на екоклуб „Силивряк“ и учебната компания Boyar dreams. Мечтата на учениците е от миналата година. Писали проект, не го спечелили, но не се и отказали. Тази година, мечтата е реалност, благодарение на специалистите от отдел „Околна среда“ на Община Велико Търново.

Екокампанията „Горичката на ПГТ“ е посветена и на Световния ден на Земята – 22 април. Мотото през тази година са думите на американската природозащитничка и биолог Рейчъл Карсън –  „В природата нищо не съществува само“. Бъдещите професионалисти в туристическия бранш знаят, че всичко в природата ни е дадено назаем от следващите поколения. Засаждането на дървета е един от най-лесните начини да подобрим света, в който живеем. Дърветата създават въздуха, който дишаме и филтрират замърсяването, зелени и красиви са, а е и доказано, че правят хората по-спокойни и здрави.