Денят

5 април назад във времето

През 1835 г. е обесен Велчо Атанасов – Джамджията, застанал начело на Велчовата завера.

През 1867 г. по инициатива на Добродетелната дружина в Букурещ се провежда събрание с участието на влиятелни българи, представители на емиграцията. Събранието приема протокол, според който българи и сърби трябва да се обединят в общо югославянско царство, под скиптъра на Обреновичи.

През 1873 във Враца пристига назначеният от Екзархията за врачански митрополит Аверкий. Последното редовно заседание на Светия синод на Българската екзархия в Цариград се провежда преди 130 години.

През 1886 г. Русия е заставена да подпише проект за Българо-турската спогодба. След нея подписи слагат представители на Великите сили, участвали в Цариградската конференция – свикана заради отказа на Русия да признае акта на Съединението.

През 1959 г. се провеждат избори за народни съвети, народни съдии и съдебни заседатели. Кандидатите на ОФ получават 99,82 % от гласовете.

През 1962 г. политбюро на ЦК на БКП утвърждава „някои мероприятия против турчеенето на цигани, татари и българи с мохамеданско изповедание“. Започва бързо преименуване на циганите и българите мохамедани. Същият ден ръководството на БКП разглежда резултатите от извършената проверка в „трудовата група край гр. Ловеч“, т. е. в лагера, където общата цифра на починалите от тежкия режим и в резултат на убийства е 147 души, като извращенията са осъдени.

На 5 април са родени: княз Александър I Батенберг, Атанас Иширков – географ и етнограф.

На тази дата умира критикът д-р Кръстьо Кръстев и сценаристът и режисьор Васил Бакърджиев.