Образование Община

437 деца са се обучавали през полугодието в Младежкия дом в Търново

Таксите за различните художествено- творчески форми на обучение и ателиета в Младежкия дом във Велико Търново се повишават, съобщи неговият директор Румен Петров. Предложението за това е публикувано от 14 септември на сайта на Община Велико Търново, а след изтичане на едномесечен срок, ще влезе в постоянните комисии на Общинския съвет, след което – за гласуване в зала. Причината за увеличение на таксите е, че, от една страна от май т.г. Младежкият дом вече се регистрира по ДДС, а от друга- че част от парите, които се плащат за обучение на младите таланти, не са актуализирани от 2012 г., коментира Румен Петров. За театралните формации пък не се заплащат никакви такси, обучението под ръководството на актрисата Стефка Петрова там все още е безплатно. „Една от целите за актуализирането е, да се повиши възнаграждението на преподавателите по изкуства, а с част от приходите да се осъвремени базата в различни направления“, коментира още Петров.

Актуализацията ще се извърши според методика, направена от Общината, която се базира на показатели като зает персонал, изразходвана площ, изразходвани електроенергия и отопление. За първото полугодие на т.г. в Младежкия дом са се обучили 437 деца. В Музикалната школа те са 125, в Ателието по керамика изобразително изкуство – 78, във формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“- 43, в балетните формации „Виргиния балет“, танцово студио „Ритъм“ и „Полиденс“- 126, и в театралните студиа „Усмивка“ и „Шанс“- 65 деца.

За отчетния период културната институция е предоставила и 142 услуги, свързани с неформалното обучение и младежки дейности, в които са били обхванати над 3000 ученици. Такива са съвместните прояви с Министерството на младежта и спорта, с Градски ученически парламент, с програма СИНДИ, с МБЧК, с клубовете „Млад възрожденец“ и др.

За първите шест месеца постъпленията са били в размер на 44 013 лева, а за същия период на м.г. – 42 334 лева. В Музикалната школа, в която деца се обучават в класове по пиано, цигулка, виолончело, китара, акордеон, синтезатор, флейта и солфеж, няма да има реално вдигане на базовите такси, тъй като това се случи преди две години, но пък ще се начислява ДДС-то, което леко ще завиши заплащането“, обясни още Румен Петров. Така например месечната такса по пиано от 40 лева ще стане на 48 лева. В Ателието по изобразително изкуство и керамика досега за 8 учебни часа на месец се плащаше такса от 25 лева, но с новата методика тя ще стане 38 лева. За груповото обучение на танци и балет месечната такса ще се увеличи от 25 лева на 40 лева. Децата, които досега се обучаваха в театралните формации безплатно, вече ще заплащат по 20 лева на месец, посочи още Румен Петров.

Директорът на Младежкият дом допълни, че обучаваните деца са на възраст от 4 до 19 години. За първото шестмесечие малките таланти са участвали в 80 самостоятелни и публични изяви- концерти, изложби, спектакли и са спечелили над 60 отличия, и награди от регионални, национални, и международни конкурси. Румен Петров припомни, че в Младежкия дом продължават да набират желаещи за различните курсове в стая 205, на ул. „Христо Ботев” №15 А.