Образование Община

433 ще са зрелостниците през учебната 2023/2024 година в община Велико Търново

433 ще са дванадесетокласниците през новата 2023/2024 учебна година в профилираните гимназии и средни училища на общинско финансиране в община Велико Търново. За учебната 2023/2024 година се очаква общият брой на учениците да бъде 7141 и ще бъде уточнен с утвърждаване
на проекто – мрежа 2023/2024 година от Великотърновски общински съвет през месец юли 2023 година.

Спортно училище „Георги Живков“ гр. Велико Търново всяка година осъществява прием в пети и шести клас. Утвърденият държавен план –
прием за учебната 2023/2024 година е за една паралелка в пети и една паралелка в шести клас с 58 ученици, разпределени в 8 вида спорт. Предстои изграждане на спортно стрелбище в приземния етаж на учебната институция.

От финансовата 2018 година две частни училища, които функционират на територията на Община Велико Търново, са включени в системата на държавното финансиране. Това са училището в село Русаля „Димитър Екимов“ с 27 ученици и Американски колеж „Аркус“ с 332 ученици. И през новата учебна 2023/2024 година Колежът ще осъществи прием в пети
клас.