Общински съвет

42 заседания е провел от началото на мандата си Великотърновският общински съвет

От началото на настоящия мандат до 30-ти юни 2022 г. Великотърновският общински съвет е провел 42 заседания и са приети 1024 решения. За първото полугодие местният парламент е провел 8 заседания, от които 6 редовни и 2 извънредни. Приети са 203 решения, като за периода един нов съветник е положил клетва – това е Мариян Арабаджиев, който зае мястото на Нейко Генчев, поел длъжността заместник – кмет на Общината. Заседанията на Великотърновския общински съвет, както и на Постоянните му комисии, са проведени с Информационната система на Общински съвет (ИСОС). Заседанията са излъчвани пряко на секцията на Общински съвет в електронната платформа на Община Велико Търново. Две от заседанията на Великотърновския общински съвет се проведоха онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meetings и са излъчвани пряко на електронната страница на Великотърновски общински съвет.

През първите 6 месеца на 2022 г. общинските съветници приеха бюджета, както и отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г. В сферата на социалните услуги са приети 19 решения, едно от които е за разкриване на Комплекс от социални услуги, а друго – за създаване на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и разкриване на социална услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 г.“

За шестмесечния период Постоянните комисии към местния парламент са провели 72 заседания.