Здравеопазване

4 заповеди за спиране експлоатацията на обекти издаде РЗИ – Велико Търново

101 проверки са направени в обекти с обществено предназначение и в обекти, предоставящи услуги за населението за периода 15 май – 22 май. За установени нарушения са предприети следните административно-наказателни мерки – издадени са 4 заповеди за спиране експлоатацията на обекти и 2 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение. Това информират от РЗИ – Велико Търново.

В лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ на територията областта са осъществени 36 проверки по спазване на противоепидемичните мерки във връзка с епидемичната обстановка за COVID – 19 и са издадени 2 предписания.

Във връзка с организацията и провеждането на изпитите от Националното външно оценяване за 7-ми клас и държавните зрелостни изпити за 12-ти клас са издадени 50 предписания.

Към 22 май с изследване за COVID – 19 са обхванати общо 210 души от персонала на 9 институции за предоставяне на социални услуги на територията на област Велико Търново. Управителите на институциите своевременно са информирани за резултатите от проведените изследвания, които са отрицателни. Изследванията продължават.

От 15 май до 22 май в разкрития в РЗИ – Велико Търново колцентър са постъпили (по обявените телефони и електронни пощи) общо 140 запитвания от граждани, организации и др., на които е отговорено във възможно най-кратък срок и 6 сигнала от граждани, проверени своевременно.