Икономика

38% повече жилищни сгради се строят в областта през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 24 жилищни сгради със 120 жилища и на 28 сгради с друго предназначение. Това сочат данните на Териториално бюро „Статистически изследвания – Велико Търново”.

 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 4.3%, а броят на жилищата в тях – с близо 52%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление на броя с около 17.6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г.  издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта са повече с 20%, броят на жилищата в тях – с 243%. При другите видове сгради  броят на издадените разрешителни за строеж намалява с 39%

 

През първото тримесечие на 2019 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 18 жилищни сгради със 125 жилища и на 19 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава със 157%,  докато жилищата в тях  са по-малко с 20%.

 

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 38%, жилищата в тях – близо девет пъти, а разгънатата им застроена площ – пет пъти. При започнатите други видове сгради не се регистрира промяна.