Община

37 000 лева инвестират в Беляковец за отводнителен окоп и изкърпване на улиците

С 23 000 лева в Беляковец се изгражда отводнителен окоп в началото на селото. Строителството по думите на кмета Албена Беренска ще приключи до края на месец септември. 10 000 лева от бюджета на съоръжението се осигуряват от Инвестиционната програма на Община Велико Търново, останалите 13 000 лв. са събрани през последните години от продажба на общинска собственост, обясни Беренска. Кметството разполага с още 14 000 лв. от фонда „Инициативи на местната общност”. С тях ще бъдат закърпени по големите дупки по улиците в Беляковец.

„Предстои да подготвим проект за ремонт на камбанарията и евентуално за почистване и фугиране на цялата каменна зидария на църквата „Св. Параскева”. За финансиране ще кандидатстваме пред Дирекцията по вероизповедания към Министерския съвет”, допълни Албена Беренска. Храмът е паметник на културата от местно значение. Построен е през 1873/74 под ръководството на Кольо Фичето.