Образование

350 педагози от област Велико Търново преминаха обучение за дигитална грамотност по проект

350 педагогически специалисти от област Велико Търново са обучени за преподаване на знания и умения за дигитална грамотност и 31 за програмиране, кодиране и киберсигурност  в рамките на проекта „Образование за утрешния ден“, съобщи Здравка Минчева от Регионалното управление на образованието. През тази учебна година 161 ученици от 10 училища в региона са обхванати в 12 групи по компютърно програмиране и кодиране. При старта на проекта – 2019/20 година са сформирани 100 групи по дигитална грамотност в училищата, но заради Ковид пандемията 88 на сто от учениците ги завършват успешно. През 2020/21-ва групите са 23, а успешно завършилите ученици са 97 на сто. 2021/22-ра 91%  от записаните ученици в 14 групи приключват обучението със сертификат. До финала на проекта – през октомври тази година – предстоят още две дейности. Те са свързани с обучение на педагогическите специалисти за създаване на дигитално съдържание и обучение за работа с дигиталните ресурси на платформата за образователни услуги и съдържание на Министерството на образованието и науката, каза Здравка Минчева.

„Образование за утрешния ден“  се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Регионалното управление на образованието и училищата в областта изпълняват дейности по проекта от 15 октомври 2019 г., поясни координаторът Красимира Петкова. „Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност,  отваряне на образованието и образователните институции към дигиталните технологии, както и повишаване на мотивацията за учене чрез насърчаване и на самостоятелното обучение, включително и извънкласната стая“, каза Петкова. Специфичните цели са насочени към усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество, подобряване на достъпа до образование чрез използване на платформи, модернизиране на методите и средствата на обучение, повишаване на качеството на образование, в т.ч. за по-бърза реализация на пазара на труда в съвременни условия, както и създаване на подходящи условия за модерни и съвременни педагогически подходи и методи за преподаване, допълни Петкова.

Платформата „Дигитална раница“ е един от крайните продукти на проекта.  „Тя  обединява множество платформи на Министерството на образованието и науката. Изключително полезна е за учители, ученици и за родителите, защото в нея се събира информацията, която имаме в Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание /ЕЕПОУС/. С един клик се откриват седмичното разписание, електронният дневник, електронните учебници на издателствата“, отбеляза началникът на РУО инж. Розалия Личева. По нейни думи Дигиталната раница има и друга страна, която ще подпомага учителите при създаване на електронни уроци. Личева уточни, че педагогическите разработки са платени. Чрез платформата те се ползват на ниво училище и клас, но най-добрите ще бъдат публикувани в ЕЕПОУС  и с тях ще се работи в цялата страна.