Община

3,4 т опасни битови отпадъци предадоха великотърновци за два дни

Великотърновци отново се включиха активно в кампанията за събиране на опасни битови отпадъци, организирана от Общината и „Балбок Инженеринг“. Само за два дни бяха предадени над 3,4 тона.

1,8 тона е събраното електрическо и електронно оборудване, излязло от употреба. 40 килограма са негодните батерии и акумулатори. 600 кг. са старите автомобилни гуми. 1053,5 кг. е масата на останалите опасни отпадъци – от които най-много: замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност, бои, лепила и луминесцентни тръби, уреди, съдържащи живак.

Следващото издание на кампанията за събиране на опасни отпадъци ще е на 9 и на 10 юни.