Социални дейности

3341 са одобрените за целеви помощи за отопление в областта до сега

4463 заявления за целеви помощи за отопление през зимния сезон са подадени до сега в област Велико Търново, информират от Регионалната дирекция „Социално подпомагане” във Велико Търново. От там уточняват, че пуснатите заповеди за ползване на средствата са 3341. Стойността на целевото подпомагане за сезон 2017/2018 е в размер на 365 лева – по 73 лева месечно.

Целевата помощ при отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ се предоставя в пари на правоимащото семейство.  При отопление с твърдо гориво на социално слабите се дават пари за закупуването им, или те се заплащат на търговеца, осъществил доставката на дървата. Това става при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството. Документи за целеви помощи за отопление през зимния сезон се приемат в службите „Социално подпомагане” до края на октомври. През миналия  сезон в област Велико Търново са били подпомогнати 7260 нуждаещи се.