Култура

330 писатели и книжовници в уникалния справочник „Литературно Търново”

Уникален справочник „Литературно Търново” издаде Владимир Шумелов. Той получи финансиране във втората конкурсна сесия на Министерството на културата по програма „Помощ за книгата”.

    Днес – 23 май, от 18 часа в клуб „Седем“ във Велико Търново ще бъдат представени справочникът „Литературно Търново“ и новият брой на Алманах „Света гора“.

       Сред сродните справочници в България до настоящия момент „Литературно Търново“ е най-обемният и пълен труд, който обхваща био-библиографски справки на  330 дейци на литературата и културата, родени, работили и дали своя книжовен принос за града и България. Те са оформени в четири раздела, следвайки историческата хронология. Обект на подобни регионални и национални справочници са писателите, а в последна сметка пишещите творят историята на един град и на една страна, архивират съвременността и задачата на техните изследователи е да ги регистрират пълно, достойно и обективно със съответните критически рефлексии.

Писателите-книжовници от Търновската книжовна школа – втората половина на XIV и XV век са 12 – от Св. Теодосий Търновски до Димитър Кантакузин.  В справочника има 40 търновски писатели и книжовници от епохата на Възраждането – от Атанас Поппетров Гранитски до Цани Гинчев. Търновските писатели от Освобождението до 1944 г. са 29 – от Ангел Каралийчев до Юлия Казаска. Библиографските статии за периода 1944 – 2017 г. са 249  – от Аврам Аврамов до Ярмила Даскалова.

  „В Справочника са включени автори от широк възрастов и жанров спектър: от светиите на православната църква и основоположници на Търновската книжовна школа до съвременни млади автори . Жанрово и тематично книгите на авторите със статии в Справочника са в голям диапазон – от художествени книги, през преводни заглавия, краезнание, история, археология, история на оръжието, музиката и т.н., защото те представят пълно интересите на авторите и имат значение за уплътняване на културологичния профил на Велико Търново и България.

     Особено място е отделено на Великотърновския университет като втори в България академичен хуманитарен център: като структура, дейности, свързани с литературата и изкуството, като широкоспектърно представяне на многобройни хуманитаристи в био-библиографския раздел, включително всички ректори, имащи отношение към литературата”, разказва авторът Врадимир Шумелов. И допълва, че подобни книги обогатяват „културната география“ на България.

Проектът включва и около 40 приложения, в които от различни автори са описани културните институции, функционирали и функциониращи в града. Значителна част от тях са не с градско или регионално, а с национално значение. Тук са представени такива феномени, като „първата търновска литературна вълна“, музеите, литературните сдружения и периодика, дружества, съюзи, клубове, също съхраняваните в различни културни и научни институции на града архиви на български писатели, издателствата, които работят във Велико Търново, Великотърновския университет и много други.

  Съставителят и редакторите на справочника „Литературно Търново“ не „пренаписват историята“ и не търсят „истината от последна инстанция“ . Те изпълняват своя дълг на архивисти и документалисти възможно най-обективно и съвестно. Книгата е обърната към литературата и културата на един феноменален в духовната история на България град и регион с целта да бъдат те съхранени, а събраната информация и фактология сами по себе си да емблематизират духовната мощ на един народ – страдалец и градител, да ориентират съвременния българин в дебрите на духовността от миналото до днес.

 Редактор на „Литературен справочник” е проф. дфн Сава Василев. Негови научни консултанти са проф. дфн Димитър Кенанов, проф. дфн Елена Налбантова, доц. д-р Живка Радева. Снимката на корицата е на  Мирослав Момински.