Образование

3180 първокурсници се записаха във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

3180 първокурсници са се записали за студенти във Великотърновския университет. 2208 са бакалаврите, около 1000 магистрите и близо 80 докторантите, съобщи доц. Димитър Симеонов, като уточни, че записването ще продължи до началото на учебната година – 1 октомври. В 11 от общо 19-те направления в бакалавърските програми държавна поръчка няма свободни места. Запълнени са и 320-те бройки държавна поръчка в задочната форма. Повишен е интересът към педагогическите специалности, науки за земята и българска филология, коментира доц. Симеонов. По негови думи в магистърските програми е изключително търсенето на специалностите Педагогика и Педагогика на обучението по…, където има още 80 непопълнени места държавна поръчка. Приемът на документи за магистърска степен приключва на 27 септември.

2172 практики на реални работни места в 210 фирми и компании са реализирани през тази учебна година по проекта „Студентски практики фаза I”, съобщи зам.-ректорът на висшето училище проф. Вихрен Бузов.     В програмата са били включени 317 ментори и 244 университетски преподаватели като наставници.  Най-активни са били студентите от Стопанския, Юридически и Педагогическия факултет, а размерът на получените стипендии е над 1,7 млн. лева.

По програма „Еразъм” висшето училище има подписани над 380 договора с държави от Европейския съюз и извън общността.

Голямата амбиция на ректорското ръководство  е разкриването на поделение на Великотърновския университет в Международния славянски университет в град Свети Николе /Македония/. „Заявили сме обучение на 100 магистри в направленията Английска филология, Науки за земята и компютърни науки”, каза ръководителят на вуза проф. Христо Бонджолов. Решението на македонското правителство по предложението на ВТУ се очаква до края на месец септември.

В началото на новата учебна година ВТУ няма просрочени задължения, изплатени са дългове от над 6 млн. лева, подчерта проф. Бонджолов.

Тържественото откриване на учебната 2018/19-а  ще се състои от 11,00 часа пред Паметника на светите равноапостоли Кирил и Методий.