Икономика

30 април е краен срок за подаване на две декларации в НАП

Всички самоосигуряващи се лица са длъжни до 30 април 2018 г. да подадат еднократно годишна декларация образец № 6 за своите задълженията за социално и здравно осигуряване, напомнят от териториалната дирекция на приходната агенция. Годишните осигурителни декларации се подават по същите начини както и данъчните декларации – по електронен път с ПИК /Персонален идентификационен  код/ или КЕП /Квалифициран електронен подпис/, по пощата или в офисите на НАП.

30 април е и срокът, в който самоосигуряващите се лица са задължени да представят и справки № 1 и № 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния им доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски. Справките за осигурителния доход са част от годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица.

До 30 април 2018 г. се внасят и годишните изравнителни вноски за социално и здравно осигуряване от самоосигуряващи се лица. Изравнителните осигурителни вноски се превеждат по следните кодове за вид плащане:

  • за фонд Пенсии – 551111
  • за фонд ДЗПО – 581111
  • за здравно осигуряване – 561111

При попълването на платежните нареждания за изравнителните вноски задължително се посочва ЕГН на самоосигуряващото се лице.