Денят

3 май е Световен ден на свободата на печата

На 3 май в целия свят се отбелязва Денят на свободата на печата.  Този ден е обявен за Световен ден на свободата на печата от ООН през 1993 г. На него ние утвърждаваме принципите на свободата на словото и почитаме журналистите, пострадали по време на упражняването на своята професия. Свободните и жизнени медии са необходими за демокрацията, прозрачността и върховенството на закона. Като разкрива злоупотреби, свободната преса се бори с корупцията, държи правителствата отговорни и помага на гражданите да направят информиран избор. Медиите играят важна роля, отразявайки действителността открито, коректно,  непредубедено и без фаворитизиране.

Нарастват убийствата на журналисти по света. Това показва мрачната статистика за 2018 година в годишния доклад на Комисията за защита на журналистите. Според данните, 94-ма представители на медии са били убити през миналата година. Най-опасно място за упражняване на тази професия си остава Афганистан, където 16 журналисти са били убити.

Следват Мексико, Йемен и Сирия.