Денят

28 май в историята

На 28 май през 1812 г. Русия и Турция подписват Букурещкия мирен договор. Договорът се състои от 16 явни и 2 секретни клаузи. Българският въпрос не се третира в договора. На този ден през 1964 г. е образувана Организацията за освобождение на Палестина (ООП). На този ден през 1792 г. Наполеон Бонапарт пристига в Париж, за да постъпи на редовна военна служба.

2013 г.

Учени от университета в италианския гр. Болоня откриват в библиотеката на учебното заведение най-стария известен ръкопис на тора от преди повече от 850 г. Използваният в петокнижието стил на повествование се отнася към традициите на древен Вавилон и съдържа текстове, които са отпаднали в по-късни екземпляри поради забрани от юдейското духовенство.

2011 г.

Президентът на Латвия Валтер Затлерс инициира разпускане на парламента.

2011 г.

С прекъсване от няколко години в Бенин е назначено ново правителство начело с министър-председател Паскал Купаки.

1980 г.

Открива се първият в Иран ислямски парламент.

Иран е ислямска република в Югозападна Азия. До 1935 г. официалното £ наименование е Персия. Териториалната й площ е 1 648 000 кв. км. Населението наброява приблизително 63 000 000 жители. Етническото разпределение е приблизително следното: 65% персийци, 18% азербейджанци, 5% кюрди и др. Официалната за страната религия е ислям (98% шиити). Официалният език е персийски. Столицата на Иран е гр. Техеран. Паричната единица е риал. В административно отношение Иран се дели на 24 остана. Законодателният орган е еднокамарен парламент – Събрание на ислямския съвет (меджлис), в който участват 270 депутата. Избира се с тайно гласуване за срок от 4 години.

1971 г.

В орбита е изведена космическата лаборатория “Марс 3″, която достига Марс през декември 1971 г. Модулът, движещ се в орбита, изпраща изображения и данни за планетата. Когато модулът прави опит да кацне на повърхността, контактът с него е загубен.

1964 г.

Образувана е Организацията за освобождение на Палестина (ООП).

Организацията за Освобождение на Палестина е политическа и паравоенна организация на палестинските араби, чиято цел е установяването на независима палестинска държава между река Йордан и Средиземно море. ООП се ръководи от Ясер Арафат от 1969 г. до смъртта му през 2004 г., когато той е наследен от Махмуд Абас (на снимката). През последните години официалната цел на ООП се определя по нов начин — създаване на държава, обхващаща Западния бряг и ивицата Газа, въпреки че значителна част от организацията не се придържа към нея.

1961 г.

Създадена е международната неправителствена организация за защита на човешките права наречена “Амнести интернешънъл“.

1918 г.

Провъзгласена е Азербайджанската демократична република, първата светска и парламентарна демократична държава в ислямския и тюркския свят, която предоставя демократични права, свободи и равенство на всички свои граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, религия, пол и социален статус. Тя за пръв път в страни с преобладаващо ислямско население предостави на жените избирателно право още преди това да е въведено в редица европейски страни.

Всички националности, живеещи в Азербайджанската демократична република, са представени както в правителството, така и в националния парламент, включващ 120 депутати, представени от 11 парламентарни групи. В рамките на две години от съществуването си националният парламент приема 230 закона. Правителството започва да организира въоръжени сили, азербайджанският език е обявен за държавен език, старите училища се национализират, отварят се нови училища. По време на съществуването на републиката е постигнат значителен икономически успех: нефтопроводът Баку-Батуми е възстановен, строителството на железопътната линия Баку-Джулфа е продължено, създадена е Азербайджанската държавна банка, емитирани са валутни банкноти и са предприети мерки за развитие Каспийската корабоплавателна компания.

Положени са значителни усилия за осигуряването на международно признаване на Азербайджанската демократична република. Азербайджанската делегация, водена от председателя на парламента Алимардан бей Топшубашов, присъства на Парижката мирна конференция и успява да получи признанието на младата демократична държава Азербайджан.

Азербайджанската демократична република просъществува само 23 месеца и прекратява съществуването си през април 1920 година след нахлуването на болшевиките. Когато възстанови своята независимост през 1991 г., Република Азербайджан беше обявена за наследник на Азербайджанската демократична република.

1904 г.

След катастрофален провал в Париж Джакомо Пучини за първи път представя в Бреша кардинално преработената опера “Мадам Бътерфлай“, която постига голям успех.

1812 г.

Русия и Турция подписват Букурещкия мирен договор. Договорът се състои от 16 явни и 2 секретни клаузи, според които Русия получава Бесарабия с крепостите Хотин, Бендера, Акерман, Килия и Измаил; Молдова и Влашко се връщат на Високата порта, като турското правителство дава гаранции за съхраняване на техния автономен статут. Последица от договора е и решението на Портата да предостави на Сърбия право на вътрешна автономия. Българският въпрос не се третира в договора.