Денят

27 януари е Международен възпоменателен ден на Холокоста

27 януари е Международен възпоменателен ден на Холокоста. На този ден през 1945 г. малцината оцелели в концентрационния лагер Аушвиц са освободени. Това става в процеса на победата на Съюзническите войски над Хитлер и влизането на Червената армия в лагера. Аушвиц остава символ на нацисткия геноцид.

Датата е обявена през 2005 г. от ООН за Международен възпоменателен ден за Холокоста. Създаден на територията на окупираната от нацистите Полша, концлагерът Аушвиц се превръща в символ на местата за осъществяване на хитлеровото окончателно „решение“ на „еврейският въпрос“.

В Аушвиц са депортирани няколко милиона души от цяла Европа. Общо в лагерите загиват милиони, като с точност цифрите трудно могат да бъдат изчислени. Унищожено е почти цялото еврейско население на Европа, около 6 млн. души. Известно е, че в нацистките лагери на смъртта, освен евреи и военнопленници, загиват и критици на Хитлер, хуманисти, комунисти, демократи и всякакви политически опоненти на нацистите.

Първоначално нацистките лагери са създадени именно за политическите опоненти. Преследвани и избивани са още хомосексуални, роми, славяни, хора с психически и физически увреждания, членове на църквата „Свидетели на Йехова“ и други християни, например пастори, които отказвали да проповядват „расовите“ теории на нацистите в църквите си.

Геноцидът срещу евреите става част от самата основа на нацистката идеология. Невъобразима е и жестокостта, с която е осъществен, не е подминат никой. Бедни и богати, атеисти и религиозни, бебета и старци: достатъчно е било да си евреин, следващата характеристика е била само подробност.

Расизмът не е приоритет само на нацистите. Човечеството познава расизма и междуетническата омраза отдавна, включително от страна на колониалните сили в Африка. Отдавна расизмът и насаждането на омраза са инструменти на безскрупулни властници. Ужасяващ расизъм има и днес, включително държавен расизъм. Но Холокостът е различен с това, че в него се случва немислимото: за отрицателно време и с индустриални технологии е изтребен почти цял народ. Надали и най-жестокият робовладелец някога е планирал подобна „политика“. Нацистка Германия, начело с Хитлер, създава прецедент.