Икономика

26 работници уволнява ТМКО ООД в Дебелец

   ТМКО ООД в Дебелец – бившият завод „Червена звезда”, ще освободи 26 работници. Машиностроителното предприятие е подало уведомление за масово съкращение. Информацията за това е предоставена през септември на Инспекцията по труда във Велико Търново от Агенцията по заетостта. Досега фирмата не е санкционирана за нередовно плащане. „ Процедурата за масовото уволнение е спазена. То трябва да приключи през октомври”, коментира директорът на Инспекцията инж. Невена Стефанова.

115 проверки извърши през септември Инспекцията по труда във Велико Търново. Общият брой на установените нарушения е 220, в това число 154 по трудовите правоотношения, а по здравословни и безопасни условия на труд те са 65. Един работодател е забавил плащане на заплати      в размер на 1362 лева, са установили още проверяващите, които са направили и съответните предписания.