Съд

250 часа обществено полезен труд и 2 г. пробация за търновец заради фалшиво свидетелство за съдимост

Окръжен съд Велико Търново наложи наказание от две години пробация и 250 час обществено полезен труд на великотърновец, който съставил и представил фалшиво свидетелство за съдимост с цел да започне работа като таксиметров шофьор. На първа инстанция мъжът е получил ефективна присъда от 4 месеца затвор, но я е обжалвал.

На неустановена дата през месец март 2015 г. в град В. Т. подсъдимият Д. Ц. съставил неистински официален документ – свидетелство за съдимост, като му придал вид, че е съставен от служител в Бюро съдимост при Районен съд – В. Т. с цел да бъда използван. На документа придал вид, че е издаден и важи за „работа – таксиметров шофьор“. Причината за това била, че подсъдимият бил вече осъждан, а желаел да започне работа като таксиметров шофьор. Съгласно Наредба № 34 от 1999 г. на Министъра на транспорта за таксиметров превоз на пътници, обаче, едно от изискванията за водач на лек таксиметров автомобил е лицето да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство.
След съставянето на процесния документ, на 31.03.2015 г., подсъдимият подал заявление до Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ гр. В. Т. да бъде допуснат до изпит за придобиване на професионална компетентност „водач на лек таксиметров автомобил“, към което и  свидетелството за съдимост. На 23.04.2015 г. издържал изпита и започнал да работи.
През 2018 г. била получена информация, че Ц. е осъждан и използваното от него свидетелство за съдимост е неистинско. Била извършена проверка и било установено, че действително е невъзможно свидетелството за съдимост да е истински документ, заради което удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил му било отнето.
”В настоящият случай, първата инстанция не е обсъдила най-важното – решаващия и единствен мотив за извършване на престъплението, а именно подсъдимият да започне работа като таксиметров шофьор и с която дейност да осигури прехрана за семейството си, а се е задоволила да посочи единствено – ниска правна култура… Ето защо, настоящата инстанция намира, че налагането на ефективно наказание „лишаване от свобода“ би било неоправдано силна репресия спрямо подсъдимия по отношение на конкретното деяние, като целите на наказанието биха могли да бъдат постигнати чрез налагане на наказание „пробация“.” – казват в мотивите си за налагането на по-леко наказание окръжните магистрати.

Затова определят на подсъдимия пробация за срок от 2 г. и безвъзмезден труд в полза на обществото от 250 часа за срок от 2 г.

Решението не подлежи на обжалване или протест.