Образование

25 години Философски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

С научни конференции и кръгли маси Философският факултет при Великотърновския университет ще отбележи 25 години от своето основаване. Първият форум ще се проведе на 13 и 14 април. На него ще бъдат представени философско-политологични и психологични изследвания, както и проучвания, свързани с националната сигурност, съобщи деканът на факултета проф. Даниела Тасевска. По инициатива на студентите през месец април ще се проведе и Седмица на психолога.  Международна кръгла маса с участието на лектори от Твер и Одеса се планира от 15 до 19 май. Очаква се кулминацията на честванията да бъде на 18 май, когато ще се връчат дипломите на абсолвентите. „Това са събития, които ще разказват и демонстрират активния живот на Философския факултет. Историята ни е кратка, но значима в контекста на другите факултети”, коментира проф. Тасевска.

По четири специалности се обучават студентите във Философския факултет. Те са философия, психология, политология и най-новата национална сигурност. Във всяко професионално направление се предлагат между 12 и 15 магистърски програми. Не малко продължават образованието си и в докторска степен, допълни проф. Даниела Тасевска.