Здравеопазване

24 март е Международен ден за борба с туберкулозата

Всяка година на 24 март се отбелязва Световният ден за борба с туберкулозата. Целта е да се повиши обществената осведоменост за вредните последици от туберкулозата за здравето, обществото и икономиката, както и да се увеличат усилията за борба с глобалната епидемия от туберкулоза. На този ден през 1882 г., д-р Робърт Кох обявява, че е успял да открие бактерията, която причинява туберкулоза. Благодарение на това откритие става възможно да се разработят методи за диагностициране и лечение на заболяването.

Туберкулозата все още е водещата причина за смърт от заразни болести в света. Всеки ден почти 4 500 души умират от тази предотвратима и лечима болест и почти 30 000 души се заразяват от нея. От 2000 г. насам, благодарение на глобалните усилия за борба с туберкулозата, са спасени около 54 милиона живота, а смъртността от туберкулоза е намаляла с 42%. През септември 2018 г., с цел да се ускори противодействието на туберкулозата и да се постигнат конкретни цели в отделните страни, държавните ръководители проведоха първата среща на високо равнище на ООН. На нея те поеха сериозни ангажименти за предприемане на действия, които ще допринесат за ликвидиране на туберкулозата.
Световният ден за борба с туберкулозата през 2019 година се провежда под мотото „Време е да действаме“ и има за цел да напомни за необходимостта от възможно най-бързо изпълнение на задълженията на световните лидери в следните области: разширяване на достъпа до превенция и лечение; повишена отчетност; осигуряване на достатъчно и стабилно финансиране, включително за научни изследвания; прекратяване на стигмата и дискриминацията; разширяване на противотуберкулозната дейност въз основа на принципите на справедливост, зачитане на човешките права и отчитане на нуждите на хората.

На този ден Световната здравна организация призовава правителствата, общностите, засегнатите от туберкулоза, организациите на гражданското общество, здравните институции и националните и международните партньори да обединят усилията си под мотото „Идентифициране, лечение на всички, премахване на туберкулозата, така че никой да не остане без внимание. Време е да действаме! Време е да елиминираме туберкулозата!“.

През 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 52 лица, болни от туберкулоза. В сравнение с предходните две години заболеваемостта от туберкулоза в областта е приблизително еднаква. През 2018 г. най-висока е заболеваемостта от туберкулоза в общините Стражица и Полски Тръмбеш. През 2018 г. са проведени 4 кампании „Отворени врати“ – в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД и затворническо общежитие в гр. Велико Търново, и в населените места – гр. Стражица, с. Камен и гр. Павликени, за безплатни профилактични прегледи и изследвания за туберкулоза. Изследвани са общо 368 лица и са открити 17 лица с латентна туберкулоза, които са подложени на лечение.
По повод на Световния ден за борба с туберкулозата в област Велико Търново за поредна година се организира кампания за профилактика на заболяването, която има за цел да повиши здравната информираност на населението като цяло и на рискови групи от него (деца и ученици в неравностойно положение, лица от ромски общности и други).
Организатори на кампанията са: РЗИ – Велико Търново, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, Община Велико Търново, Филиал на Медицински университет – Варна във Велико Търново, Община Златарица, Община Полски Тръмбеш, Община Горна Оряховица, Община Елена и Община Лясковец.

Кампанията под надслов „Време е да действаме”, която се провежда до 18 април 2019 г.