Любопитно

24 май е обявен за Европейски ден на парковете

Европейският ден на парковете e лансиран през 1999 г. от международната организация на националните и природни паркове EUROPARC с цел ежегодно да се честват защитените зони в Европа. Денят се свърза със създаването на първите национални паркове в Европа – група от 9 такива парка, създадени в Швеция през 1909 г.

Парковете и защитените зони имат важна мисия в свързването на хората с природата. Парковете не просто опазват ценните природни ресурси – животинските и растителните видове и местообитанията – те  доставят неизмерими позитиви за здравето. Положителния контакт с природата доказано допринася за благосъстоянието, предотвратява обществено-здравни проблеми и създава по-активен начин на живот.