Денят

24 май е Европейски ден на парковете

Европейският ден на парковете е обявен от Европейската федерация на националните и природни паркове EUROPARC.
Избраната дата е свързана с 24 май 1909 г., когато в Швеция са създадени първите в Европа девет национални парка.
24 май е обявен за “Ден на парковете” от Генералната Асамблея на Европейските паркове през 1999 г.
От същата година по решение на Министерство на околната среда и водите, датата 28 май е определена за Ден на парковете в България.
Националните и природни паркове се обявяват с цел да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност. Един от най-важните аспекти на националните системи от защитени територии е процентът, който те заемат от общата територия на страната. Средно за света той е около 5,19% а за България 4,95%.