Социални дейности

232 148 българи са прехвърлили пенсионните си партиди в друг фонд през 2020 г.

Общо 232 148 българи са прехвърлили пенсионните си партиди от един фонд в друг през миналата година. Това показват данните на Комисията за финансов надзор.
Общият размер на прехвърлените средства през 2020 г. от един в друг съответен фонд е 813 279 425 лв.
През четвъртото тримесечие на 2020 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 71 894 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 61 809 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2020 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.
Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 219 843 802 лв.