Денят

23 март назад във времето

1775 г. – За първи път е използван израза „Свобода или смърт“ от Патрик Хенри, произнесен във Вирджиния по време на Американската война за независимост.

1801 г. – Александър I става император на Русия, след като баща му Павел I e убит.

1869 г. – Към Българското читалище в Цариград Петко Славейков основава Българско благодетелно братство „Просвещение“.

1903 г. – Братя Райт подават молба за патент за построения от тях в САЩ самолет.

1923 г. – Нишката спогодба ратифицира споразумение между България и Кралството на сърби, хървати и словенци за „обезопасяване на границата“ между двете държави.

1924 г. – Създадено е археологическото сдружение „Българска старина“ по инициатива на Карел Шкорпил във Варна.

1933 г. – В България е приет Закон за ограничаване престъпленията против личната и обществена безопасност, насочен против политическите убийства.

1933 г. – Германският Райхстаг издава декрет, с който предава цялата власт в ръцете на новия канцлер Адолф Хитлер.

1942 г. – Генерал Владимир Заимов е арестуван с обвинение за шпионаж в полза на СССР.

1976 г. – Официално влиза в сила Международният пакт за гражданските и политическите права, приет от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 г.

1989 г. – В университета в Юта е обявен студен термоядрен синтез.

2001 г. – Руската орбитална станция Мир е извадена от употреба и се разпада в атмосферата преди да потъне в южата част на Тихия океан, близо до Фиджи.