Образование

2232 студенти по държавна поръчка приема ВТУ за учебната 2021/22 година

Прием на 2232 студенти по държавна поръчка обяви Великотърновският университет за учебната 2021/22 година. 1911 от местата са в редовна форма на обучение и 321 – в задочна. За обучение срещу заплащане се предлагат 730 бройки. Местата за студенти и докторанти от българска народност, живеещи извън Република България, са 23 в образователна степен „бакалавър“, 2 за магистър и 6  след завършена степен „бакалавър“. За студенти от Република Северна Македония са обявени 10 позиции. За обучение на докторанти в различните професионални направления  пред министъра на образованието са заявени 75 места в редовна форма и 19 – в задочна.

Проектът на план-приема е приет на заседание на Академичния съвет на висшето училище.

 

Снимка – Фейсбук