Образование

2208 студенти по държавна поръчка приема ВТУ за учебната 2023/24

Прием на 2208 студенти по държавна поръчка за учебната 2023/24 г. ще заяви пред министъра на образованието и науката ръководството на Великотърновския университет. Предложението е гласувано от Академичния съвет на заседание на 23 януари. От тях 1864 са в редовна форма на обучение, останалите 344 – в задочна.

За обучение срещу заплащане се предлагат 825 места. Те са в професионалните направления Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Сигурност и отбрана.

Според проекта за прием висшето учебно заведение заявява още обучение на 92-ма студенти от българска народност, живеещи извън Република България, и на 42-ма студенти, граждани на Република Северна Македония.

За обучение на докторанти се предлагат 94 бройки в редовна форма и 28 – в задочна.