Спорт

22 700 лв. получават пет търновски спортни клуба от Министерството на спорта

22 700 лв. получават пет търновски спортни клуба от Министерството на спорта, след като проектите им одобрени за финансиране по програмата „Спорт за децата в свободното време”.

5 100 лв. е помощта за СК по борба „Етър – Виктори 2011”. Клуб „Илия Павлов” получава 4 000 лв. С 400 лв. повече е финансирането за СК „Атлетика – 2012”. Също 4 400 лв. Министерството отпуска за СК „Етър – Стил”, а Клубът по конен спорт „Калоян – 92” е подпомогнат с 4 800 лв.

Министърът на младежта и спорта одобри общо 171 проекта на спортни клубове от страната, кандидатствали за изпълнение на Програма „Спорт за децата в свободното време“ за 2019 г. и определи средства в размер на 916 900 лева за финансиране на одобрените проекти.

През годината Програмата ще се реализира в 64 населени места в цялата страна и ще предостави възможност на около 7 000 деца да се включат в безплатни спортни занимания по 43 вида спорт, под ръководството на 337 квалифицирани спортни специалисти.

Целта на Програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие. Тя дава възможност малчуганите да използват спорта като превенция срещу заболяванията, свързани с ниската физическа активност и заседналия начин на живот, нетолерантността, агресията, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици, формиране и развитие на социални качества. Чрез спортуването децата придобиват умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на честна игра – „Феър плей“.

 

Мария Христова