Денят

22 януари назад във времето

През 1872 г. са изпратени писма от патриаршията на всички български митрополити, в които с ултимативен тон се иска да се покаят, че са нарушили клетвата си към „Великата църква“.

През 1873 г. – Султан Абдул Азис потвърждава смъртната присъда на Васил Левски.

През 1878 г. – Открити са първите български пощенски станции в Свищов, Велико Търново и Габрово.

През 1893 г. – Обнародван е Законът за търговските и индустриалните марки.

През 1905 г. е поставено началото на трудовото законодателство в България с приемане на Закон за защита на женския и детския труд.

Същата година е така наречената Кървава неделя в Русия: Царската лейб-гвардия открива огън срещу мирна демонстрация в Санкт Петербург, при което загиват над 1000 души; актът става повод за избухване на революцията от 1905 г.

През 1920 г. – Учреден е Руско-български културно-благотворителен комитет с председател архимандрит Стефан в залите на Руската легация.

През 1931 г. – В Англия е открит метод за имунизация срещу детски паралич.

1935 г. – Съставено е петдесет и първото правителство на България, начело с Петко Златев.

1939 г. – В Колумбийския университет е разделен атомът на урана.

1941 г. – Втората световна война: Неуспешно завършва мисията на американския полковник Донован, който идва в България, за да предотврати сключването на съюз с Германия.

1945 г. – България във Втората световна война: Сремска операция на Първа българска армия, в която тя води боеве срещу германските войски, в резултат българските войски отхвърлят германските в Унгария от Югославия.