Денят

22% по-малко издадени книги в областта през 2017 г.

През 2017 г. в област Велико Търново са издадени 359 книги с тираж 63 хиляди  и 19 брошури с тираж 6 хиляди, съобщават от Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново” . В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 22.1%, а средният тираж е 175, докато през предходната година е бил 200.

През 2017 г. в област Велико Търново са издадени 6 броя регионални вестници с годишен тираж 1 919 хиляди. Относителният дял в общия годишен тираж на издадените регионални вестници за страната е 11.8%. В сравнение с 2016 г. броят на издадените регионални вестници намалява с два, докато средният годишен тираж бележи ръст с 29.5%. По размер на тиража при този вид продължаващи издания област Велико Търново се нарежда на 2-ро място в страната след област Пловдив.