Денят Община

21 язовира във Великотърновска област се нуждаят от ремонт, 8 от тях спешно

21 язовира във Великотърновска област се нуждаят от ремонти, като при 8 от тях ремонтите са спешни. Това стана ясно днес на работна среща между ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с областния управител проф. Любомира Попова и кметове от областта.

Председателят на Агенцията Петър Горновски и заместникът му ген. Кирил Войнов разясниха измененията и допълненията в Закона за водите, влезли в сила миналия месец, според които вече се създава държавно предприятие, на което общините могат да прехвърлят собствеността на язовирите си. Това те трябва да направят до 7 октомври със заявление до министъра на икономиката. В последствие, при възникване на проблем относно изясняването на собствеността на водоемите, юристи от държавното предприятие ще подпомогнат процедурите.

„Общините няма ресурса да се грижат за голяма част от язовирите си. Затова ги съветвам да си направят много добри финансови разчети дали ще ги дадат на концесионер или ще ги прехвърлят на държавното предприятие. Досега санкциите към кметовете бяха до 1 000 лв., но с промените в Закона те достигат до 10 000 лв.” – подчерта Петър Горновски.

Междуведомствена комисия, която вече се сформира, ще класифицира откритите до момента в страната 6 585 водоема. Те ще бъдат класифицирани по опасност и по големина, като опасните ще бъдат контролирани от Агенцията и от комисиите към областните управители всяка година.

„Много от язовирите са строени през 50-те и 60-те на миналия век и са с изтекъл гаранционен период, като през последните 30 години никой не ги е поглеждал. Ние обаче ще бъдем много консервативни в процедурата по ликвидацията на водоеми, защото е имало причина да бъдат изградени, а и последните събития в Атина са зловещ пример за това, че има нужда от тях.” – беше категоричен Петър Горновски.

Вече е създадено търговско дружество с капитал 500 млн.лв., което ще ремонтира 858 язовира в страната. 414 от тях подлежат на спешни ремонти и вече им се извършват огледи. В тях са включени и осем от Великотърновска област, която разполага общо със 165 водоема.

„За съжаление, и днес ние продължаваме язовири в цялата страна. От регистрираните 6 585, едва 1 500 са с изготвени технически характеристики, а за да ги прехвърлят общините на държавата и да бъдат класифицирани тези язовири, те трябва да разполагат с такива характеристики. Аз искам да подчертая, че изключително лесно и качествено се работи с община Велико Търново – тя е община за пример в това отношение.” – каза по време на работната среща ген. Кирил Войнов.