Община Социални дейности

208 потребители в община Велико Търново ще се възползват от услугата „Асистентска подкрепа“

208 деца и лица с увреждания, както и лица в надтрудоспособна възраст, ще се възползват от услугата „Асистентска подкрепа“, която въвежда община Велико Търново. За целта създаването на услугата ще бъде подложено на гласуване в местния парламент на сесия в края на януари.

За да бъде обезпечена услугата, ще бъдат назначени 54  социални асистенти и 4-ма социални работници. Те ще помагат на възрастни хора, които са в невъзможност за самообслужване, но нямат по съответния ред степен на намалена работоспособност. Деца и пълнолетни лица с трайни увреждания, които не ползват асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда, също ще могат да се възползват от услугите на новата социална програма.