Поминък

2019-а – ниски добиви и голям брой пчелни семейства в продажба

Ниски добиви отчитат и тази година медопроизводители от региона. Ако предходни години средният добив от мед е бил 17-19 килограма от пчелно семейство, то сега той е около 10 килограма, прави равносметка след края на стопанската година и началото на новата Тодор Найденов, председател на Областния пчеларски съюз – Велико Търново.

Трета поредна година е лоша за пчеларството. И макар, че в началото на годината климатът да беше благосклонен към нас, след това се създадоха условия на пчелите, да не могат да събират мед. Беше възможно само да се възпроизвеждат, което намали събраната стокова продукция. Имаше много поражения на пчелните семейства в резултат на употребата на пестициди в селското стопанство. Пчелите умираха там, където са извършени пръсканията, не около кошера. Доходите от пчеларство намаляват и то стана рисково занимание. За да се започне този вид бизнес трябват знания, опит, да се потърсят места за създаване на пчелини, където има достатъчно паша, за да се събира стокова продукция. Мнозина ги направиха по програми. Имат да изпълняват изисквания, заеми. Не могат лесно да се откажат. Но основно това ми споделят колеги – трудно се справят. Има обявени за продажба голямо количество пчелни семейства. Споделят, че искат да ги намалят в пчелините, други съвсем да ликвидират бизнеса си като занимание и заминават в чужбина”, отчита тъжната статистика Найденов.

Друг проблем касаещ родния медопроизводител е търговското споразумение между Европейския съюз и страните от МЕРКОСУР /най-голямото междудържавно обединение в Южна Америка – обединява 250 милиона население и повече от 75% от общия БВП на континента/ да се внася ежегодно безмитно по 45 000 тона мед в общността. Заедно с украински  мед, който също е безмитен, има реална опасност българският мед да изгуби своите пазари в ЕС и секторът да бъде обречен на гибел. Според председателя на Областния пчеларски съюз – Велико Търново  това може да стане до 5-10 години.

Затова организациите ни започнаха да подготвят декларация до Министерството на земеделието и храните с искане да се измени договора с МЕРКОСУР или да има директно подпомагане на пчелно семейство дали заради опрашване или друго. И без това са ниски изкупните цени на меда на едро у нас. Те вървят между 3.80-4.00 лв/кг. качествен мед.  Друг момент е, че нямаше нито една образователна програма да се финансира то Програмата за развитие на селските райони за земеделските стопани. Науката е обезличена, няма информация и образователни дейности, всеки се спасява както може”, пояснява още Тодор Найденов.

Въпреки това е оптимист и знае, че професионалните пчелари ще оцелеят. Защото имат нужните знания и опит.

Кремена Крумова – Попова