Денят

20 ноември е Световен ден на детето

Днес отбелязваме Световния ден на детето. На този ден УНИЦЕФ подписва Конвенцията за правата на детето на ООН. Датата се отбелязва във всички страни-членки на общността.

“Детето… от рождение има право на име, правото да придобие гражданство и доколкото е възможно, правото да познава и да бъде отглеждано от своите родители.” – пише в документа.

Според статистически данни към 2015 година България е на първо място по изоставени деца в Европейския съюз. Нежеланите от родителите си деца са били над 2000, като почти половината от тях са били оставени още след раждането им.

Най-честата причина семействата да не искат децата са ранна бременност на майката или ограничени финансови възможности.

Към момента близо 3 хиляди деца в България живеят лишени от семейна среда и родителска грижа.

„Държавите – страни по Конвенцията, признават правото на всяко дете на жизнен стандарт, съответствуващ на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие.“

130 деца умират всеки ден от недохранване в Йемен. Организацията Save the Children алармира, че очаква до края на годината се очаква броят на загиналите деца в страната да достигне 50 000.

Поради тежката политическа ситуация в страната достъпът до храна и медицински грижи е ограничен, а близо 400 000 деца имат нужда от лекарска помощ.

Ситуацията не е по-различна и в други страни от света. Близо 200 деца загиват на ден от глад в Североизточна Нигерия, а в Етиопия близо 4,6  милиона деца се сблъскват с глада всеки ден.

„…никое дете да не бъде подлагано на изтезания или друго жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“

„…никое дете да не бъде лишено от неговата свобода незаконно или произволно“ – се казва в Конвенцията на ООН.

След започването на кризата в Сирия, една от общностите, които са подложени на най-жесток тормоз е тази на язидите. Терористите от Ислямска държава хващат деца от общността и ги подлагат на дълго и продължително гладуване, след което ги карат да се бият, за да си спечелят парченце домат. Други от тези деца попадат в робство. Цената им е 60$ на дете.