Община Общински съвет

2 909 аварии в уличното осветление са отстранени миналата година в Търново

2 909 аварии в уличното и парковото осветление на територията на община Велико Търново са отстранени през 2017 г. от работниците на фирма „Хит”, ангажирана с тази дейност. Това съобщи кметът на общината инж. Даниел Панов в отговор на питане от страна на съветниците БСП, свързано с поддръжката на уличното осветление.

87 нови осветителни тела са монтирани на територията на общината, подменени са и 32 съществуващи лампи.

С ново улично осветление са улиците „Димитър Рашев“ в кв. „Зона Б“, „Васил Петлешков“ в кв. „Картала“. Реконструкция и възстановяване на улично осветление е извършено на пътеката от кв. „Зона Б“ до кв. „Бузлуджа“. Възстановено е осветлението на чешмата на ул. „Васил Левски“ до сградата на Община Велико Търново. Извършена е реконструкция на улично осветление на ул. „Крайбрежна“ и на улица „Оборище“ N9 и N 14 в кв. „Колю Фичето“. Изградено е ел. захранване към системата на уличното осветление на камери за видеонаблюдение на територията на Велико Търново и в други населени места в общината. Извършена е реконструкция на улично осветление в село Леденик с добавяне на нови осветителни тела с цел осветяване на невралгични точки, както и реконструкция на улично осветление в село Малък чифлик. През 2017 година са извършени планови ремонти на профилактика за обезпечаване функционалната пригодност на системата на публичното осветление. Инж. Панов посочи,че в изпълнение на дейностите по поддръжка на уличното осветление се търси и постига икономически ефект. През 2017 година във функционално и работещо състояние са поддържани 13 376 броя улични и паркови осветителни тела, 412 броя ел. касети за захранване и управление на осветлението, 351 км. въздушна и 86,7 км. подземна електрозахранваща кабелна мрежа и прилежаща към нея инфраструктура.